Vol. 16 No. 1 (2018)


Published: 2018-01-20

Articles

SELECTED ASPECTS OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF 5-HYDROXYCOUMARIN DERIVATIVES

Paulina Jeleniewicz    Zuzanna Czarnocka    Dawid Grzeszczuk    Kinga Ostrowska   
1-9

PDF (Język Polski)


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP