Vol. 9 No. 1 (2011)


Published: 2011-08-03

Articles

PLANT DYES, THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY AND PRODUCTION IN IN VITRO CULTURES

Olga Bołonkowska    Agnieszka Pietrosiuk    Katarzyna Sykłowska-Baranek   
1-27

PDF (Język Polski)


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP