Vol. 10 No. 6 (2012)


Published: 2012-11-26

Articles

CHROMATOGRAPHIC METHODS OF ISOLATION AND IDENTIFICATION OF PHENOLIC ACIDS

Piotr Mróz    Katarzyna Wilczek    Małgorzata Żak    Monika Zielińska–Pisklak   
40-48

PDF (Język Polski)


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP