Vol. 11 No. 1 (2013)


Published: 2013-02-28

Articles

MULTITARGET DRUGS – A NEW PARADIGM IN DRUG DESIGN

Piotr Bojanowski    Piotr F. J. Lipiński    Paweł Czekała    Dariusz Plewczyński   
1-10

PDF (Język Polski)


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP