Vol. 3 No. 2 (2005)


Published: 2005-05-25

Articles

BREAST CANCER DISEASE AND NEW COMPOUNDS WITH ANTICANCER ACTIVITY

Paweł Żero    Maria Niemyjska    Magdalena Rasztawicka    Dorota Maciejewska   
10-18

PDF (Język Polski)


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP