Vol. 15 No. 7 (2017)


Published: 2017-08-30

Articles

IN SITU EXTRACTION OF PLANT SECONDARY METABOLITES

Mateusz Kawka    Maciej Pilarek    Katarzyna Sykłowska-Baranek    Agnieszka Pietrosiuk   
60-67

PDF


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP