Vol. 13 No. 4 (2015)


Published: 2014-05-27

Articles

NOVEL TRENDS IN ANTIPSYCHOTIC DRUG DEVELOPMENT

Grzegorz Ślifirski    Tomasz Słowiński    Jacek Stefanowicz   
21-27

PDF (Język Polski)


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP